Efter ungefär 1,5 månader med mer eller mindre huvudvärk och några enkla undersökningar i bilen med Maria så konstaterade vi att det var hög tid att fixa remiss till ögonläkare!
Väl där så konstaterades det att jag fått grå starr (katarakt)! Visste ju att jag inte skulle få köra hem så Mormor hade följt med som chaufför idag! Men det var tydligen inte bara idag jag fick köra bil! Synen var tydligen så pass dålig att jag inte skulle få köra förens jag skaffat glasögon! Jippi….NOT!

Tillbaka till grå starren. Det som kommer hända nu är att jag får ha glasögon tills det inte funkar längre, då blir det operation. Det jag lider mest av är att jag blivit ljuskänslig samt närsynt!
Har fått en tid imorgon hos Specsavers för att träffa optiker samt kolla ut några brillor!

Gråstarr
Vid grå starr, eller katarakt, blir ögats lins grumlig, vilket gör att synen försämras. När linsgrumlingarna fortsätter blir linsen alltmer ogenomskinlig och synen försämras gradvis. Operation är den enda behandling som finns, men många behöver inte opereras eftersom synen försämras så sakta att man aldrig hinner få några stora besvär med synen.
Linsen är i normala fall genomskinlig men klarheten kan försvinna vid skada eller sjukdom, som exempelvis grå starr. En lättare grumling får man normalt när man blir äldre. Vid grå starr är linsgrumlingarna så stora att det försämrar synen mycket. Varför man drabbas av grå starr när man är äldre är okänt. Grå starr kan också uppträda tidigare i livet, då är orsakerna till linsgrumlingen mer känd. Det kan t.ex. bero på att man använder kortison i form av tabletter. För att kortison ska kunna orsaka grå starr krävs att behandlingen är långvarig. Oftast är det då frågan om behandling av svåra sjukdomar som inte blir bättre utan kortison. Linsgrumling kan också bero på ultraviolett ljus från solen. Diabetes och kronisk regnbågshinneinflammation, irit, kan också orsaka grå starr. Även rökning, vitaminbrist, undernäring och kraftig uttorkning kan vara orsaker till att man får grå starr. Det finns även ärftliga orsaker, men det är ovanligt.

Mer än hälften av alla personer över 65 år har linsgrumlingar, sjukdomen drabbar något fler kvinnor än män. Den har ett förlopp under lång tid och drabbar oftast båda ögonen men i olika takt. Sjukdomens förlopp varierar mellan olika personer. Försämringen av synen kan ta allt från månader till flera år.
Ögonläkare beslutar i samråd med den som drabbas om och när operation ska göras. Man opererar bara ett öga i taget. Eftersom försämringen sker långsamt vänjer man sig vid att konturerna suddas ut och att färgerna blir alltmer dämpade och smutsgula. Det beror på att de blåa färgtonerna försvinner först.
En del personer blir lätt bländade av ljus och många blir också närsynta. En del kommer att behöva operation när synen blivit så dålig att det stör det dagliga livet. När ögonläkaren ställer diagnosen undersöks synskärpan genom att man får titta på en syntavla med bokstäver i olika storlekar. Ögats lins kontrolleras med hjälp av ett ögonmikroskop. Linsgrumlingen syns innan man själv har märkt någonting. Sedan bedöms ögonbotten för att se så det inte finns några andra skäl till synnedsättningen som t.ex. påverkan av gula fläcken, makuladegeneration, som kan förekomma samtidigt som grå starr.

Vid undersökningen ger man först ögondroppar som vidgar pupillen, därefter lyser läkaren in i ögat med en särskild lampa, ögonspegel, som visar en förstorad bild av ögonbotten. Inför en operation undersöks ögat. Med hjälp av ultraljud eller laser mäts ögats längd, sedan beräknar en dator styrkan på den plastlins som ska ersätta den egna linsen för att ge normal syn. Operationen tar c:a en halvtimme. Under operationen får man lokalbedövning med droppar.

En ultraljudsnål sönderdelar den egna linsen och den sugs ut genom pupillen genom ett snitt i hornhinnan. Därefter kan den nya linsen sättas dit. Man kan gå hem redan samma dag.
Veckorna närmast efter operationen tar man ögondroppar med kortison för att förhindra ärrbildning och beläggningar på linsen. Efter operationen brukar man behöva glasögon som komplement till den nya linsen, men de kan inte provas ut förrän 1-2 månader efter operationen. Det är mycket liten risk att synen inte förbättras eller att den blir sämre av operationen. Materialet i linsen åldras inte men det kan ändå bli en försämring av synen efterhand beroende på att linskapseln grumlas efter operationen. Det kallas för efterstarr och är vanligt. Ungefär hälften av alla som opererats drabbas av efterstarr som behandlas med laser.
De flesta upplever en stor förbättring av synen efter operationen, man ser plötsligt färger och konturer tydligt igen. Man kan få nya besvär med bländning men oftast kan man vänja sig vid detta. En del kortvariga problem med ljusringar och lättare skelning kan också förekomma. Om bara ett öga har opererats kan man ibland få svårt att samordna synen, vilket kan ge tillfälliga balansrubbningar eller tillfälligt dubbelseende. Det avhjälps bäst genom att operera även det andra ögat.

Hämtat från: www.folkbildning.net/sjukvardstolkning/m4_12.htm
// Albin

Föregående inlägg Fredagen 2012-03-02
Nästa inlägg Fredagen 2012-07-27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *