Personbästa

Gös
Albin – 2,94kg, Sottern 2016-04-24, Jigg – Länk
Maria – 2,93kg, Sottern 2010-06-03, Trolling – Länk

Gädda
Albin – 8,94kg, 113cm, Sottern 2020-05-29, Jigg – Länk
Maria – 3,2kg, Sottern 2020-06-01, Jigg – Länk

Abborre
Albin – 1,02kg 45cm, Sottern 2021-06-17, SPRO ASP spinner – Länk
Maria – 0,16kg 25,5cm, Sottern 2016-07-03, Jigg – Länk

Torsk
Albin – 8,5kg, Norge 2019-05-24 – Länk

Hälleflundra
Albin – ca 75cm, Norge 2018-05-01